ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กชายอามีน เหมสะ
รายละเอียดผลงาน
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560,20:12   อ่าน 81 ครั้ง