ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางส่องแสง รักสันติวงศ์
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7540-7936 , 074-206688
อีเมล์ : ooy2521@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,22:16  อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รายละเอียดผลงาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ เมื่อ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,22:16   อ่าน 24 ครั้ง