ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์เพ็ญ ดำคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,22:19  อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
รายละเอียดผลงาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,22:19   อ่าน 33 ครั้ง